ONLINE BOEKEN

1:1 COACHING

Vier of acht 1 op 1 online coachingssessies van 1 uur gericht op gedragsverandering. 

Duur coachingstraject: 6 of 12 weken.

LOSSE COACHINGSSESSIE

Één 1 op 1 online coachingssessie van 1 uur.

Kopie van Kopie van Highway to Happiness
 

Boekingsinfo:

Kies het coachingstracject wat bij jou past. Klik vervolgens op 'nu boeken'. Mijn agenda opent en hier kies je een beschikbare datum en tijd voor de eerste sessie. Je rekent direct alle sessies af. 

Je ontvangt na betaling direct een ZOOM-link per e-mail voor de eerste sessie. De overige sessies plannen we in gezamenlijk overleg aan het einde van de eerste sessie in.

 
 

FAQ

Wordt het coachingstraject vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Coaching behoort over het algemeen niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door je zorgverzekeraar. 

Echter zijn er een aantal interessante andere opties om de kosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

 

VIA JE WERKGEVER

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Het is mogelijk dat in je CAO een persoonlijk opleidingsbudget is opgenomen. Omdat dit een coachingstraject voor persoonlijke ontwikkeling betreft, mag dit budget hiervoor ingezet worden.


Informeer bij de HR-manager wat voor jou de mogelijkheden zijn en/of check je CAO.

VIA DE ARBODIENST VAN JE WERKGEVER

Ben je aan het herstellen van een burn-out of een andere ziekte? Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten voor coaching te vergoeding in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. Ik adviseer je in dit geval om contact op te nemen met je bedrijfsarts en/of werkgever om de mogelijkheden te onderzoeken.

VIA HET UWV OF PGB (PERSOONSGEBONDEN BUDGET)

Heb je een uitkering, ontvang je PGB-budget of heb je een WMO-indicatie? Informeer dan bij het UWV of de Sociale Verzekeringsbank of een coachingstraject vergoed kan worden.

VIA DE BELASTINGDIENST

Particuliere klanten

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op het peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheid die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Belastingdienst.


(Zelfstandig) Ondernemers


De kosten voor coaching zijn voor (zelfstandige) ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.